رییس اداره رفاه کارکنان

سید محمد جولانی

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

 


شماره تماس:

01135303690