اخبار > انتصاب جناب آقای دکتر عباس رشیدی به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه٠٩:٢٥ | 1399/04/16

گروه خبری: اخبار

شماره خبر: ٢٦٠٤٨

تعداد بازدید: 335

انتصاب سرپرست معاونت اداری مالی

انتصاب جناب آقای دکتر عباس رشیدی به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه


خروج