اخبار > معاون مدیر اداری و منابع انسانی دانشگاه منصوب شد٠٠:١٤ | 1398/12/07

گروه خبری: اخبار

شماره خبر: ٢٥٢٢٣

تعداد بازدید: 472

معاون مدیر اداری و منابع انسانی دانشگاه منصوب شد

معاون مدیر اداری و منابع انسانی دانشگاه منصوب شد


با حفظ سمت و با حکم رییس دانشگاه:

معاون مدیر امور اداری و منابع انسانی دانشگاه منصوب شد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر کوروش نوذری رییس دانشگاه، طی حکمی سیدحسن طاهر هریکندئی را به سمت معاون مدیر امور اداری و منابع انسانی دانشگاه مازندران منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است :خروج