اخبار > حکم انتصاب مدیر اموراداری و پشتیبانی و مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری٠٩:١٨ | 1398/11/21

گروه خبری: اخبار

شماره خبر: ٢٥١١٩

تعداد بازدید: 421

حکم انتصاب مدیر اموراداری و پشتیبانی و مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری

حکم انتصاب مدیر اموراداری و پشتیبانی و مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری


خروج