اخبار > انتصاب سرپرست مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری دانشگاه مازندران١٥:٢٦ | 1398/10/11

گروه خبری: اخبار

شماره خبر: ٢٤٧٣٧

تعداد بازدید: 434

انتصاب سرپرست مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری دانشگاه مازندران

انتصاب سرپرست مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری دانشگاه مازندران

انتصاب جناب آقای دکتر یوسف عیسی زاده

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، طی حکمی از سوی دکتر اکبر حاجی زاده مقدم، سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه، دکتر یوسف عیسی زاده عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی به سمت سرپرست مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری دانشگاه منصوب و ار زحمات غلامعلی قنبرپور مدیر سابق این اداره تقدیر و تشکر کرد.

در متن این حکم آمده است :


خروج