انتصاب مدیر امور اداری دانشگاه
انتصاب مدیر امور اداری دانشگاه
انتصاب مدیر امور اداری دانشگاه
 ٠٩:٣٣ - 1398/05/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
در مشهد مقدس برگزار شد:
پنجمین دوره هم اندیشی کارکنان دانشگاه مازندران
 ١٠:٠٤ - 1398/05/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست جدید دانشگاه مازندران منصوب شد
سرپرست جدید دانشگاه مازندران منصوب شد
 ١١:٠٨ - 1398/05/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر یحیی طالبی رستمی به عنوان "عضو کمیته مدیریت عملکرد ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان مازندران" منصوب شد
دکتر یحیی طالبی رستمی به عنوان "عضو کمیته مدیریت عملکرد ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان مازندران" منصوب شد
 ١٠:٥٠ - 1397/08/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش فعالیت های حوزه معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه
گزارش فعالیت های حوزه معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه
 ٠٨:٤٦ - 1397/06/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>