رییس اداره تشکیلات،آموزش و بهره وری

ناصر فلاحتی

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت دولتی


شماره تماس:

01135303533

 

آدرس پست الکترونیک:

n.falahati@umz.ac.ir

falahaty.na@gmail.com

سوابق اجرایی:

مدیر امور عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدیر امور اجتماعی دانشگاه

رییس اداره رفاه کارکنان

 

 

Description: C:\Users\Najjariyan\Desktop\226.png