رییس اداره تشکیلات،آموزش و بهره وری

شیرین صابری کهن

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


شماره تماس:

01135303535

 

آدرس پست الکترونیک:

saberi@umz.ac.ir