رییس گروه آمار و بودجه

سیده نصیبه هاشمی

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس پژوهش علوم اجتماعیشماره تماس:

01135303531

 

آدرس پست الکترونیک:

bget@umz.ac.ir