رییس اداره رفاه کارکنان

علی علی اکبرزاده کریمی

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

 

شماره تماس:

01135303690

 

 سوابق اجرایی:

معاون اداره کارگزینی