مدیر امور اداری و پشتیبانی

جواد هادی تبار

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت دولتی

 

شماره تماس:

01135303550

 

سوابق اجرایی:

رییس اداره دفتر داری و اموال

 

 

Description: C:\Users\Najjariyan\Desktop\»دیر.jpg