«« قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه »»

 با عنایت به مذاکرات صورت گرفته با شرکت سهامی بیمه ایران بابلسر ،به اطلاع همکاران محترم شاغل می رساند بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو در صورت دریافت معرفی نامه از اداره رفاه کارکنان دانشگاه با شرایط ذیل امکان پذیر می باشد.

بیمه شخص ثالث :                                                                   

  الف) اقساط 8 ماهه.

               ب) کسر اولین قسط بعد از 45 روز.

               ج) 30 درصد پیش پرداخت.

بیمه بدنه خودرو :

الف) اقساط 12 ماهه با 20 درصد تخفیف ویژه.

ب ) تا سقف50 درصد تخفیف بغیر از بند الف از بابت عدم خسارت.


معاونت اداری و مالی دانشگاه

 اداره رفاه کارکنان