مدیر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

مجید حق پناه

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت پروژه و ساخت

 

شماره تماس:

01135303520

01135303521

 

 

Description: C:\Users\Najjariyan\Desktop\حق پناه.jpg