مدیر برنامه،بودجه و تحول اداری و بهره وری

غلامعلی قنبرپور

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت مالی

 

شماره تماس:

01135303530

 

سوابق اجرایی:

رئیس گروه تشکیلات آموزش و بهره وری