رییس اداره دبیرخانه

فاطمه جهانی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندس کامپیوتر / هوش مصنوعی و رباتیکز

 

شماره تماس:

01135303560