رییس اداره دبیرخانه

فاطمه جهانی

مدرک تحصیلی:

لیسانس آموزش زبان انگلیسی

 

شماره تماس:

01135303560