رییس اداره کارگزینی

رضا غلامیان

مدرک تحصیلی:

 

 

شماره تماس:

01135303570

 

سوابق اجرایی: