معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه

دکتر یحیی طالبی رستمی

مدرک تحصیلی:دکترای ریاضی

 

شماره تماس:01135303500

 

 

پست الکترونیک:

 


سوابق اجرایی: